Sikkerhet

Reduser nesten-uhell med 90%

Ved å synliggjøre forholdet mellom arbeidere på bakken og maskinoperatørene øker sikkerheten på bygge- og anleggsplassen og reduserer faren for kollisjon mellom maskin og menneske, maskin og maskin eller maskin og elementer.

Personlig varsling med PA10 og PA80

PA10 er en brikke som bæres av mennesker på bakken. Sikkerhetsløsningen gir den som bærer brikken tre nivåer av varsling. Varslingen tillater personen å ta nødvendige forholdsregler for å unngå at en ulykke oppstår.

P80 fungerer som en integrert løsning som kobler opp PA10 mot MC-1 systemet i førersetet hos maskinfører. Ved fare for kollisjon vil føreren få både visuelle og hørbare varsler opp på panelet.

Det er også mulig for de på bakken å utløse et panikkvarsel. Dette vil varsle alle P10 og P80 enheter innenfor 50 m.

CAS

I tillegg til PA10 og PA80 tilbyr vi også en kollisjonsunngåelse-teknologi (CAS), som vil varsle om potensiell kollisjon med en rekkevidde på 800 m. Kombinerer du både PA10 og PA80 med kollisjonsteknologien øker du sjansene betraktelig for å unngå ulykker og kollisjonsskader på bygge- og anleggsplassen.

Vi vet viktigheten av å bevare sikkerheten til alle involverte på bygge- og anleggsplassen. Gjør et sikkert valg for driften i dag, og få hjelp med oppsett av sikkerhetsløsninger.

Vil du høre mer om sikkerhetsløsningen fra Leica står vi klare til å besvare dine spørsmål og hjelpe deg å finne systemene som passer dine behov.