Leica Con X

Har du tidligere fått problemer med ekstern kommunikasjon? Leica Con X sørger for å dele data i sanntid med alle involverte i prosjektet. Ved bruk av Leica Con X kan du administrere alle dine tilkoblede byggeprosjekter og få full oversikt over fremdriften i prosjektet til enhver tid.

Med Leica Con X kan selv uerfarne brukere visualisere og kontrollere lokaliserte referansedata, måledata og byggedata.

  • Full kontroll over bygge- og anleggsplassen
  • All data samles i en sky
  • Mulighet for fjernstyring
  • Rapporter på som-bygget data
  • Dele jobbrelaterte data med aktuelle interessenter

Leica Con X fjerner potensielle hindre som følge av ulike lokasjoner. Ved å koble seg opp på Con X kan administrative parter utføre feilsøking, opplæring og bistå med maskinoppsett uten å måtte reise til anleggsplassen.

Få hjelp når du trenger det

Vi er også tilgjengelige for overstyring av systemet fra våre kontorer. Ved å koble oss opp på Con X, ser vi akkurat det du ser. Med andre ord kan vi hjelpe med konvertering av en fil, oppsett av prosjektdata, bearbeiding av data eller om det er noe du ikke får til inne på systemet, uten å måtte ta turen ned til deg.

Egen sikkerhetsmodul

Leica Con X har også sin egen sikkerhetsmodul. Her kan sikkerhetsansvarlige analysere hendelsesforløpet og kartlegge farlige områder, risiko knyttet til arbeidet som utføres og mer. Systemet muliggjør beslutningstakning basert på data. Dette sikrer gode rutiner, bedre sikkerhet og en mer smidig arbeidsprosess for alle involverte.

I Anlegg og maskinsupport er vi eksperter på ConX systemet. Ta kontakt med oss om du ønsker å høre mer om dine muligheter med Leica Con X.