Personlig varsling - PA80

Dette er en integrert løsning som kobler PA10 opp mot MC-1 systemet på bygge- og anleggsplassen. Med dette får maskinfører visuelle og hørbare varsler på panelet i førerhuset ved fare for kollisjon. Integrasjonen sørger for å gi operatører av maskinene et fokuspunkt å forholde seg til og gir økt kontroll og oversikt.
Kontakt oss