Personlig varsling - PA10

Dette er en brikke for de som beveger seg til fots på arbeidsplassen. Brikken kommuniserer med alle oppkoblede kjøretøy og har et varslingssystem på tre nivåer/avstander. Personen som bære brikken varsles med vibrasjon, lyder samt visuelle signaler ved fare for kollisjon og skade. De som bærer PA10 har også mulighet til å utløse et panikkvarsel. Dette varsler alle maskiner og kjøretøy med PA10 eller PA80 som befinner seg innenfor 50 m.
Kontakt oss