MC1

Med Leica MC1-programvare har Leica tatt steget videre mot en enda smartere digital virkelighet for bygge- og anleggsplasser. Dette ved å integrere alle maskin-applikasjoner i én enhetlig løsning.
Kontakt oss

Smarte funksjoner

MC1-programvaren representerer et effektivt grensesnitt mellom det digitale og det fysiske. Med funksjoner som "Modify Models" og "overflatelogging", gir den en nøyaktig avbildning av den faktiske fremdriften på anleggsplassen, sett opp mot den opprinnelige designmodellen.

En av hovedfunksjonene gir muligheten til å sammenligne designmodellen med den faktiske posisjonen av maskinens skjærekant – enten det er skuffen på en gravemaskin eller bladkanten på en bulldozer. Dette gir operatørene en umiddelbar forståelse av hvor de befinner seg i forhold til planen.

Fordeler med MC1

  • Forbedret datahåndtering
  • Reduser kostnadene og øk produktiviteten
  • Forenklet arbeidsprosess
  • Øker oppmerksomheten rundt sikkerhet

Leica MC1 drives av en robust maskinvareplattform som består av Leica MCP80 panel og MDS Series dokkingstasjon, som sikrer at panelet kan flyttes mellom maskinene på anlegget. Den nye MC1-plattformen er fullt integrert i arbeidsflyten på anlegget, og støttes av den skybaserte produktivitetsplattformen Leica ConX for mer effektiv styring av større byggeprosjekter.