Leica iCON iGD3 – 3D-maskinkontrolløsning

3D-maskinkontrolløsning for jordflyttings- og planeringsarbeid med bulldosere. Leica iCONs planeringssystem for bulldosere representerer et stort sprang fremover innen jordflyttings- og planeringssektoren. Med 3D-løsningen blir ikke designoverflatene bare en teoretisk modell, men en visuell realitet inne i førerhuset. Med det intuitive brukergrensesnittet i Leica MC1 får operatørene en visuell fremstilling i sanntid av arbeidets fremdrift, slik at de umiddelbart kan justere og forbedre.
Kontakt oss

Ved hjelp av veiledning fra GNSS-systemet eller en robotisk totalstasjon, blir usikkerhetene og gjetting ved tradisjonelt jordflyttingsarbeid minimert. Forbedret presisjon kombinert med økt effekt, sørger for å forbedre maskinens driftstid og produktivitet. I tillegg gir det muligheten til å redusere materialkostnadene ved å sikre nøyaktig jordflytting og finplanering.

Fordeler

  • Én løsning for alt
  • Fleksible konfigurasjoner og støtte for 6-veis skjær
  • Visualiser fremdriften i arbeidet
  • Sømløs deling av data

Løsningen kommer også integrert med Leica ConX. Med det har du et enkelt system for dataoverføring mellom kontoret, maskinene og fjernkommunikasjon. I tillegg kan du dra nytte av produktivitetsanalyser gjennom CoX-nettstedet.