Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstasjon er designet for anleggsbruk og sikrer at blikket alltid er på målet. Med ATRplus-teknologi, som gir robust automatisk sikte, låsing og gjeninnlåsing, kan du effektivt håndtere layoutoppgaver selv i et travelt anlegg med mange distraksjoner. Uansett om det er refleksjoner, maskiner i bevegelse eller personer som går rundt, lar iCR80 deg jobbe uten avbrytelser.
Kontakt oss

Med iCR80 kan du:

  • Legge ut linjer for gangveier eller fundamentforskaling.
  • Markere punkter på rå betong, som for eksempel røråpninger eller utskjæringer, før betongen helles.
  • Lage layouter basert på berikede designmodeller.
  • Definere åpninger for MEP, inkludert røropplegg, HVAC-fester og metallarbeid.
  • Styre forskjellige anleggsmaskiner, fra veikantmaskiner til planeringsmaskiner.

iCR80 gir en effektiv layout med en pålitelig og automatisert oppsettprosedyre, topp prismelås, og mulighet for 3D-visning av designmodeller på stedet. Denne totalstasjonen er en allsidig løsning, optimal for enhver oppgave, og lar deg fullføre arbeidet raskere og enklere.

Fordeler

  • Mulighet for layout av komplekst design
  • Stabil prismelås
  • Dynamisk lås