Leica iCON iCR70

Robotisk totalstasjon for bygg og anlegg. Totalstasjon i mellomklassen for generelle layoutapplikasjoner. Leica iCON iRC70 totalstasjon er et mellomklasseverktøy fra Leica Geosystems som hjelper byggebransjen i overgangen fra tradisjonell analog måling til den digitale verden. Den støtter moderne BIM-prosesser og sørger for den nøyaktigheten og produktiviteten som forventes i dagens byggemarked.
Kontakt oss

Med iCON iCR70 kan du:

  • Legge ut linjer for gangveier eller grunnforskaling.
  • Markere punkter som røråpninger eller utskjæringer før betonghelling.
  • Utføre MEP-layouter for HVAC-oppføring, kanalinnlegg, og metallplateinnstikk.
  • Automatisere layout for både gulv- og himlingspunkter, samt veggåpninger for rør.
  • Effektivisere byggprosessen, gjøre den enklere og mer presis.

iRC70 er spesielt designet med tanke på byggebransjens behov og kan betjenes av én person, noe som fører til en produktivitetsøkning på omtrent 80% sammenlignet med eldre målemetoder. Når den kombineres med den brukervennlige iCON build programvaren, sikrer iCON-kontrollen et solid oppsett med maksimal layouteffektivitet, og gir muligheten til å jobbe direkte med 2D CAD og 3D-modeller ute i felt.

Fordeler

  • Gå digitalt
  • Fremtidsrettet BIM-feltlayout
  • Lave eierkostnader