Con X sikkerhetsmodul

Dette er den ideelle tilleggsløsning for LEica Con x og Leica iCON PA10-, iCON PA80- og CAS-løsninger. Med muligheten for å visualisere, filtrere og analysere hendelsesdata, gir løsningen en full oversikt over alle hendelsesforløp på bygge- og anleggsplassen. Øk sikkerheten for både maskiner og arbeidere ved å sette opp egnede sikkerhetstiltak og planlegge for forebygging av ulykker basert på data.
Kontakt oss